De Sallandsche Golfclub is sinds 2018 in het bezit van het Golf Environment Organization (GEO) certificaat (voorheen Committed to Green). een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer.

Planmatig beheer van het groen, veiligheidsprotocollen, het terugbrengen van energie- en water verbruik, het verbeteren van de broedmogelijkheden voor vogels, het versterken van mantelzoombegroeiingen, het op rillen brengen van snoeihout, het plaggen van de heide en het door schapen laten begrazen van de heide en het terug brengen van het water op Sallandsche zijn maatregelen waarmee dit wordt ondersteund.

 

Natuur

Een ronde golf is voor veel mensen meer dan het spel alleen, ook de omringende natuur wordt gewaardeerd.

Alle bossen, bosjes en waterpartijen op de baan maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Dit is een wettelijke bescherming van stukjes natuur die een verbindingszone vormen tussen in ons geval de Sallandsche Heuvelrug bij Holten, de uiterwaarden en de Veluwe.

De vogelwerkgroep IJsselland houdt eenmaal per jaar een birdwatchingday waar alle leden aan mee kunnen doen. Welke vogels zingen er vroeg in de ochtend in het voorjaar? Zij houden ook bij welke vogels broeden in de nestkasten en ringen de jongen.

De vrijwilligers van de IVN (natuureducatie) maken lange lijsten van alle voorkomende vlinders, libellen, zoogdieren, planten en paddenstoelen. Zij vinden vaak bijzondere soorten die beschermd zijn.

Daarbij maken veel leden een foto van wat ze tegen komen bij hun ronde. Er zijn tot nu toe ongeveer 500 soorten gespot in de baan.

 

Het is verrassend dat een groot deel van de golfbaan bestaat uit kort gemaaid gras, terwijl er toch zoveel wilde planten en dieren een rustige plek kunnen vinden.

De greenkeepers van de Enk besteden veel aandacht aan natuurvriendelijk beheer en ontzien al die bijzondere soorten. De Enk zelf is ook GEO gecertificeerd.

 

Lees meer

Energiehuishouding

Een van de onderdelen waarmee wij ons bezig houden bij de GEO commissie is de duurzaamheid op het gebied van onze energiehuishouding bij de Sallandsche Golfclub. Want bij een gemiddeld jaarverbruik van 110.000 kWh elektrisch, 10.000 m3 gas en 600 m3 water bij onze club is het belangrijk dat we goed bijhouden waar deze energie heen gaat en of er nog mogelijkheden zijn om te besparen.

Hoofdzakelijk gebruiken we deze energie voor de beregening van onze baan (elektrische pomp die water uit de grond haalt), het gemaal geplaatst bij hole 16 (wat de waterstand in de bodem op niveau houdt) en het gebruik van ons clubgebouw.

Binnen de GEO commissie hebben we ervoor gezorgd dat gas en elektriciteit groen wordt ingekocht. Dit wil zeggen dat door onze leverancier van energie gegarandeerd wordt dat het duurzaam wordt opgewekt en hierdoor het milieu minder belast.

Afgelopen jaren zijn er op onze club al veel zaken in gang gezet om het energieverbruik te verminderen. Zo zijn er nagenoeg overal LED lampen geplaatst, werkt de buitenverlichting op aanwezigheidssensoren met daarin een timer, hebben we een ventilatiesysteem dat CO2 gestuurd is, zijn klokthermostaten voor de verwarming ingesteld, wordt de stooklijn van onze Cv-installatie straks automatisch aangepast en gaan we tussen meters plaatsen om goed inzichtelijk te krijgen waar energie verbruikt wordt om vervolgens met deze informatie proberen te besparen.

En zoals u ook hebt kunnen zien zijn we betrokken geweest bij de verbouwing van ons clubgebouw en is mede daardoor ervoor gezorgd dat we een heel goed geïsoleerd dak erop hebben gekregen (Rc waarde 6) met maar liefst daarop 23.400 Wp aan PV-Zonnepanelen. Deze Zonnepanelen hebben sinds de plaatsing eind december 2021, 24.300 kWh aan stroom geleverd op eind september 2022. Om een beeld te geven; dat is ruwweg zeven keer het jaarverbruik aan stroom voor een gemiddeld huishouden met twee kinderen.

Onlangs hebben we aanvullend op de werkplaats 12.960 Wp aan PV-Zonnepanelen geplaatst dus dat zal komend jaar extra opbrengst gaan generen.

Zo hebben we de laatste jaren een behoorlijke slag gemaakt om zoveel als mogelijk op onze club te verduurzamen en hiermee de milieu belasting te verminderen en zullen we ook zoveel als mogelijk hier mee blijven doorgaan.

Lees meer
Onze sponsoren en businessleden